Contacte

Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20

Data d’inserció al perfil del contractant: 26/03/2018

El present concurs ha quedat desert, per la qual cosa no procedeix continuar amb l’expedient de contractació 2018/01.

 

Data d’inserció al perfil del contractant: 25/01/2018

La Comissió de Govern en sessió de 12 de gener de 2018 resolgué l’inici d’un expedient de contracte d’arrendament del bar-cafeteria de Miró Mallorca Fundació.

L’expedient pot ser consultat al departament d’administració de la Fundació (C/ Saridakis, 29 07015 Palma) durant els deu (10) dies naturals des de la seva publicació, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

boib-licitaci-cafeteria-fpjm

boib-licitaci-cafeteria-fpjm.pdf
Descàrrega

anunci-informaci-pblica-boib

anunci-informaci-pblica-boib.pdf
Descàrrega

plec-clusules-administratives

plec-clusules-administratives.pdf
Descàrrega

plec-prescripcions-tcniques

plec-prescripcions-tcniques.pdf
Descàrrega

quadre-annex

quadre-annex.pdf
Descàrrega
* * *