Política de privacitat

Contacte

Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
 • Finalitat:
  • Prestación de serveis online
  • Gestió d’usuaris web
  • Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis
 • Legitimació: Consentiment exprés i  interès legítim
 • Destinataris: No es cedeixen dades a tercers, llevat d’obligació legal
 • Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballem per oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recopilar informació per aconseguir-ho. Ens importa la teva privacitat i pensem que hem de ser transparents al respecte.

Per aixo, i a efectes d’allò previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, “LSSI”), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca informa l’usuari que, com a responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal  facilitats pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-te el següent:

 • Es recullen les teves dades per tal que l’experiència d’usuari millori, atenent els teus interessos i necessitats.
 • Som transparents en relació a les dades que obtenim sobre tu i la raó per la qual ho fem.
 • La nostra intenció és oferir-te la millor experiència possible. Per això, quan anem a usar la teva informació personal ho farem sempre complint la normativa i, quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment.
 • Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritzar-nos a processar-les pots sol·licitar-nos que deixem de tractar-les.
 • La nostra prioritat consisteix en garantir la teva seguretat i tractar les teves dades d’acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Domicili social: Carrer Saridakis, 29
C.I.F. nº: G57753915
Email: dpd@miromallorca.com

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha designat un Delegat de Protecció de Dades o una persona de contacte interna dins la seva organització. Si desitges fer una consulta en relació al tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu dpd@miromallorca.com

¿Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

 • Nom, adreça i data de naixement.
 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Ubicació.
 • Informació relativa a pagaments i devolucions.
 • Adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d’internet que uses i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
 • Qualsevol altra informació o dada que decideixis compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria la cumplimentació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferits a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar a qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal.

¿Per què i per a què tractem les teves dades?

A la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en les següents finalitats:

 • Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, ja sigui online o a les tendes físiques.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten.
 • Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestio de la relació amb l’usuari, així com la gestió dels serveis oferits a través del lloc web i les tasques d’informació, poden realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l’objectiu de personalitzar el tracte d’acord amb les seves característiques i necessitats i millorar l’experiència en línia del client.
 • Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.
 • En alguns casos serà necessari facilitar informació a les autoritats o terceres empreses per motius d’auditoria, així com manejar les dades personals de factures, contractes i documents per a respondre a reclamacions de clients o de les administracions públilques.

Informem que les dades personals que s’obtenguin com a conseqüència del teu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, per als formularis de contacte, les sol·licituds d’ informació o alta a e-newsletters.
 • Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de marketing directe i consentiment exprés de l’interessat per a tot allò relatiu a les valoracions automàtiques i l’elaboració de perfils.
 • Compliment d’obligacions legals per a la prevenció del frau, comunicació amb autoritats públiques i reclamacions de tercers.

¿Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca proporcionarà dades dels usuarios a tercers. Però mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment) amb els que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca treballi poden usar les dades per a proporcionar els serveis corresponents, però no usaran aquesta informació per a finalitats pròpies o per a cessió a tercers.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. Els esmentats tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o a altres parts, només es revelarà allò estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

¿On s’emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins la UE . Les dades que s’envïin a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Cooperatives Vinculants (BCR) o perquè s’hagin adherit al “Privacy Shield”.

¿Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició al següent correu electrònic:
dpd@miromallorca.com.

En virtut d’allò que estableix el RGPD pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret a supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots enretirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te a que es segueixin tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió  a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecte significativament a l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Aiximateix, si tens cap queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

¿Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant la Fundació Pilar i Joan Miro a Mallorca de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzades.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui altre font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de l’esmentada informació.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web, podent inclús limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació. S’exonera a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Aixi mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que poseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment en quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

¿Cóm tractem les dades personals dels menors d’edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors de edad. Malgrat això, en el supòsit que cap d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per a tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, llevat d’aquells casos en els que la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

¿Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquelles altres mesures i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; de retrassos o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línias telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

Al lloc web https://miromallorca.com/ hi poden haver enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i acceder a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat de l’esmentat web, quedant la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

¿Com utilizem les cookies?

El lloc web de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca utilitza cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar la seva navegación per aquest. Les cookies són fitxers d’informació que s’allotgen al propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, pero en cap cas la informació obtinguda per aquestes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar l’usuari.

Malgrat això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació, consulta la nostra Política de Cookies.

¿Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomenem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.


Documentació addicional

Acord d'aprovació RAT

7.-aprovaci-pd_signed.pdf
Descàrrega

Registre d'Activitats de Tractament

rat-ca.pdf
Descàrrega

Relació de contractes d'encarregats de tractament

ce-ca.pdf
Descàrrega