Actualitat, Premsa

Cursos i tallers d’obra gràfica 2021

Publicat el 17 maig 2021

Els Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró han mantingut la voluntat de ser impuls per a l’experimentació de les propostes més diverses. Any rere any, en aquest escenari tan privilegiat, artistes joves i altres de més consagrats, desenvolupen projectes, transmeten idees i comparteixen experiències creatives.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
tog@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca ha possibilitat el treball de nombrosos artistes en els seus tallers de gravat, litografia, serigrafia, i ceràmica. A més els tallers s’han obert a les noves tecnologies i han incorporat el treball amb sistemes d’impressió digital.

L’any en curs s’han programat els següents cursos/tallers:

Arxiu fotogràfic Fundació Pilar i Joan Miró © Pep Escoda 2021

T1. Esborralls i màcules. Experiments en serigrafia i transfer

Dirigit per Cecília Segura
Del 12 al 17 de juliol de 2021

Més informació

T2. Càmera, paper, fotollibre. El fotollibre com a eina de creació i difusió del treball fotogràfic

Dirigit per Toni Amengual
del 2 al 7 d’agost del 2021

Més informació


Arxiu fotogràfic Fundació Pilar i Joan Miró © Pep Escoda 2021

Bases e inscripció

Poden sol·licitar la inscripció als cursos totes les persones interessades.
Les places s’assignaran per ordre d’inscripció i el procés es tancarà en el moment d’assolir el nombre de places permeses a cada curs.
La sol·licitud s’ha d’enviar a la Fundació Miró Mallorca a través del formulari en línia.

S’hi han d’adjuntar:

Breu currículum amb tres fotografies d’obra recent, en un sol document.
Còpia del justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120 (el justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu)

Pagament de l’import restant: una vegada que la Fundació confirmi a l’alumne l’admissió al curs haurà d’ingressar al mateix compte l’import restant i enviar a tog@miromallorca.com una còpia del justificant de l’ingrés.

En cas de cancel·lació per part de l’alumne, la Fundació no retornarà l’import del curs.
Es reemborsaran tots els ingressos realitzats a les persones que no obtinguin plaça al taller o en cas d’anul·lació per part de la Fundació.

Material: inclòs al preu dels tallers.

Per a més informació dirigiu-vos a:
Fundació Miró Mallorca
Tallers d’Obra Gràfica
Tel. +34 971 70 14 20
www.miromallorca.com
tog@miromallorca.com

* * *