Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Substitució canalització gas extintor a cambres de reserva de la col·lecció (Exp. 2019-02)

Publicat el 27 febrer 2019

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/8/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 13/06/2019


ADJUDICACIÓ (Publicada 19/03/2019)

S’han presentat les ofertes següents:

1. CHUBB IBERIA, SL: 5.654,62 € + IVA (1.187,47 €) = 6.842,09 €.

S’adjudica el contracte menor de la instal·lació de la canalització de gas extintor a cambres de seguretat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-02) a CHUBB IBERIA, S.L., per un import de de 5.654,62 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.187,47 €, la qual cosa fa un preu total de 6.842,09 €, amb el compromís de realitzar el servei complint amb les especificacions i obligacions estipulades en el plec / oferta.

 

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació de l’enretirada de la canalització i difusors del gas extintor del sistema automàtic d’extinció per Inergen a les cambres de seguretat i substitució per una nova canalització d’acord amb la normativa actual (Exp. 2019-02)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de març de 2019, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.
O a la següent direcció de correu electrònic:
pmmulet@miromallorca.com

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis
  • Data de publicació al perfil del contractant: 27/02/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci-Exp-2019-02

2019-02.pdf
Descàrrega

Declaració responsable

declaracioresponsable.pdf
Descàrrega
* * *