Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Subministrament de bomba de circulació doble d’aigua per a la climatització amb variació de freqüència marca Grundfos (Exp. 2019-07)

Publicat el 1 octubre 2019

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (publicat 31/1/2020)

El contracte s’ha formalitzat en data 09/12/2019

ANUNCI

Sol·licitud d’ofertes a tres empreses destinades al subministrament de bomba de circulació doble d’aigua per a la climatització, amb variació de freqüència marca Grundfos. (Exp. 2019-07)

Licitació exp. 2019-07

licitacio_2019-07.pdf
Descàrrega

ADJUDICACIÓ

  1. DIEXMETAL, S.L. : 5525,71 € + IVA (1160,40 €) = 6686,11 €
  2. ADYCO, S.L.: 5641,95 € + IVA (1184,80 €) = 6826,75 €
  3. ESBAIN, S.A.: 5784,92 € + IVA (1214,83 €) = 6999,75 €

S’adjudica el contracte menor del subministrament de bomba de circulació doble d’aigua per a la climatització amb variació de freqüència marca Grundfos a l’empresa DIEXMETAL, S.L, per un import de 5525,71 € + IVA (1160,40 €) = 6686,11 € amb el compromís de realitzar el servei complint amb les especificacions i obligacions estipulades en el plec/oferta.

Adjudcació exp. 2019-07

adjudicacio_2019-07.pdf
Descàrrega
* * *