Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Reparació del mur de pedra i morter que delimita la Fundació

Publicat el 29 octubre 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 10/1/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 21/12/2018

ADJUDICACIÓ (Publicada 6/11/2018)

S’han presentat les ofertes següents:

  1. Tomeu Cloquell Gomila: 11.035,00€ + IVA (2.317,35€)= 13.352,35€.

S’adjudica el contracte menor de reparació del mur de pedra i morter que delimita la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. (Exp. 2018-05) a TOMEU CLOQUELL GOMILA, per un import de 10.035,00€, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.317,35€, la qual cosa fa un preu total de 13.352,35€, amb el compromís de realitzar l’obra el més aviat posible

 

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor per a la reparació mur de pedra i morter que delimita la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. (Exp. 2018-05)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 2 de novembre de 2018, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic:

amanda.carnicero@miromallorca.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: Contractes menors
  • Tipus de contracte: Obra
  • Data de Publicació al Perfil del Contractant: 29/10/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Contracte menor - reparació mur

contracte-menor-reparaci-mur.pdf
Descàrrega

Declaració Responsable / Declaración Responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *