Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Impressió de fulletons de sala de l’exposició “Miró, esperit salvatge”

Publicat el 29 maig 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 21/9/2018)

El contracte s’ha formalitzat en data 18/06/2018


ADJUDICACIÓ (Publicada 4/6/2018)

  • Adjudicatari: INGRAMA, S.L.
  • NIF: B07021256
  • Preu d’adjudicació: Segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 1/6/2018, per un import de 2.895,00 € IVA inclòs

CONVOCATÒRIA (Publicada 29/05/2018)

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor per a la prestació del servei d’impressió de fulletons de sala de l’exposició actual “Miró, esperit salvatge” de Miró Mallorca Fundació. (Exp. 2018-03)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: Fins el divendres dia 1 de juny de 2018 a les 14 hores

Les propostes d’activitats es presentaran de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. a:
Miró Mallorca Fundació
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: patricia.juncosa@miromallorca.com

S’admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui a l’adreça electrònica patricia.juncosa@miromallorca.com.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: Contractes menors
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Dades específiques Anunci:
  • Data de Publicació al Perfil del Contractant: 29/05/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal C. Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de Miró Mallorca Fundació tractam la informació que ens facilita amb la fi de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les seves dades personals, per la qual cosa té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Declaració responsable / Declaración responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Petició ofertes / Petición ofertas EXP. 2018-03

peticio_ofertes_servei_impressio_fulletons.pdf
Descàrrega

Fulletó Miró esperit salvatge / Folleto Miró espíritu salvaje

folletocat.pdf
Descàrrega
* * *