Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Elaboració d’una nova estratègia i un nou disseny per a l’espai comercial (tenda) de la Fundació

Publicat el 30 octubre 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 10/1/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 26/12/2018

ADJUDICACIÓ (Publicada 8/11/2018)

S’han presentat les ofertes següents:

  1. ARTImetria: 13.825,00€ + IVA (2.903,25€)= 16.728,25€.

S’adjudica el contracte menor d’elaboració d’una nova estratègia i un nou disseny per a l’espai comercial (tenda) de la Fundació (Exp. 2018-06) a ARTImetria, per un import de 13.825,00€, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.903,25€, la qual cosa fa un preu total de 16.728,25€, amb el compromís de finalitzar el servei el més aviat possible i no més tard de l’any en curs.

 

Presentació d’ofertes destinades a la elaboració d’una nova estratègia i un nou disseny per a l’espai comercial (tenda) de la Fundació (Exp. 2018-06)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 7 de novembre de 2018, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: amanda.carnicero@miromallorca.com

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: Contractes menors
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Data de Publicació al Perfil del Contractant: 30/10/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci nou disseny tenda / Anuncio nuevo diseño tienda

contracte-menor-nou-disseny-tenda-2018-06.pdf
Descàrrega

Declaració Responsable / Declaración Responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *