Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Adquisició d’estacions informàtiques

Publicat el 22 novembre 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/12/2018)

El contracte s’ha formalitzat en data 17/12/2018

 

ADJUDICACIÓ (Publicada 30/11/2018)

S’han presentat les ofertes següents:

  1. Visuales e Informática, Servicios y Suministros, S.L.: 5.096,00 € + IVA (1.070,16 €) = 6.166,16 €.

S’adjudica el contracte menor d’ adquisició d’estacions informàtiques de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2018-09) a Visuales e Informática, Servicios y Suministros, S.L, per un import de 5.096,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.070,16 €, la qual cosa fa un preu total de 6.166,16 €, amb el compromís de finalitzar el servei el més aviat possible i no més tard d’un mes després de la comunicació de l’adjudicació.

 

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a l’adquisició d’estacions informàtiques de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2018-09).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 29 de noviembre de 2018, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: pmmulet@miromallorca.com

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: subministrament
  • Data de publicació al perfil del contractant: 22/11/2018

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Anunci/Anuncio Exp.2018-09

anunci-2018-09.pdf
Descàrrega

Declaració Responsable / Declaración Responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *