Le lézard aux plumes d’or

Col·lecció

Le lézard aux plumes d’or

Autor
Joan Miró
Títol
Le lézard aux plumes d’or
Any
1971
Tècnica
Litografia
Dimensions
39 x 106 cm
Classificació
Obra gràfica
Procedència
Donació de Pilar Juncosa en representació de la Família Miró, 1993
Número d’exemplar:
123/170
Tiratge
170 exemplars
Editor:
Louis Broder
Impressió:
Mourlot