Contacte

Biblioteca i Arxiu
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
biblioteca@miromallorca.com

De lo anónimo en lo construido : Primitivismo y Modernidad en el espacio de Miró y Sert – Patricia Juncosa

Arribam a les 80 entregues d’El llibre de la setmana! La proposta literària per a celebrar que aquesta secció ja és octogenària és, ni més ni manco, que la tesi doctoral de la nostra conservadora Patrícia Juncosa! L’any 2002 va obtenir el títol de Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya amb una tesi titulada De lo anónimo en lo construido : Primitivismo y Modernidad en el espacio de Miró y Sert. El director que va guiar la investigació va ser l’arquitecte i catedràtic italià Antonio Pizza, a qui potser coneixereu per haver comissariat exposicions com J. Ll. Sert i la Mediterrània amb J. Freixa i J. M. Rovira.

Com explica la mateixa Patrícia Juncosa al pròleg:

El núcleo de la investigación lo constituye el seguimiento de la relación entre artista y arquitecto, a través de una precisa reconstrucción histórica encauzada por el intercambio epistolar entre sus protagonistas, focalizando toda la atención en aquellos proyectos en que el espíritu de lo anónimo se hace más evidente.

La tesi consta de 655 pàgines (annexos inclosos) que es divideixen en tres grans blocs:

  1. Primitivismo, arte y arquitectura moderna
  2. Descubrimiento de lo primitivo en Joan Miró y Josep Lluís Sert
  3. Joan Miró y Josep Lluís Sert, obras y momentos

Els annexes constitueixen un gruix important de l’obra ja que són la correspondència en què es basa la investigació, bona part de la qual va ser publicada l’any 2008 per l’editorial CENDEAC i FPJM sota el títol Miró-Sert segons ells mateixos : Correspondència 1937-1980 (Patricia Juncosa ed.):

  • Anexo I: Correspondencia entre Joan Miró y Josep Lluís Sert
  • Anexo II: Correspondencia obra mural y escultura monumental de Joan Miró

Com veis, darrerament a la Biblioteca Pilar Juncosa estam dedicant tots els nostres continguts a l’arquitecte català ja que volem retre homenatge als 40 anys de la seva mort, no només amb el llibre de la setmana sinó amb l’exposició SERTxMIRÓ. Mobles per a un taller.

La tesi De lo anónimo en lo construido : Primitivismo y Modernidad en el espacio de Miró y Sert no ha estat publicada fins el moment, ni tampoc es troba en format digital. Només la podreu consultar presencialment a la Biblioteca Pilar Juncosa on tenim la sort de custodiar-ne un exemplar. En els propers dies serà catalogada i passarà a formar part de la Secció Miró, que a poc a poc va creixent i ens permet aprofundir encara més en la vida i l’obra de Joan Miró.

* * *