Patronat

Batle-President

 • Batle de l'Ajuntament de Palma i President de la Fundació
  Jaime Martínez Llabrés
 • Primer Tinent de Batle de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal. Vicepresident substitut del batle per actuar de president del Patronat i de la Comissió de Govern
  José Javier Bonet Díaz

Vocals de l’Ajuntament

 • Coordinador General de Cultura i Arts Visuals
  Fernando Gómez de la Cuesta
 • Directora General de Patrimoni i Interpretació de la Ciutat
  Pilar Ribal Simó
 • Director General de Música i Arts Escèniques
  Rafael Brunet Guerrero
 • Luis Juan de Sentmenat García-Ruíz
 • Amparo Sard Valor
 • Javier Vich Vélez
 • Regidora del grup municipal PSOE
  Silvana González San Martín
 • Regidor del grup municipal VOX
  Ignacio Esteban Comamala
 • Representant del Ministeri de Cultura i Esports
  Ministeri de Cultura i Esports del Govern d'Espanya
 • Coordinadora de Batlia
  María del Carmen Lliteras Arañó
 • Vocal titular
  Rosario Sánchez Grau
 • Vocal suplent
  Silvana González San Martín

Vocals nats

 • Patrona emèrita
  Maria Lluïsa Juncosa Canals
 • Antoni Juncosa Aysa
 • Patrò emèrit
  Ángel Juncosa Aysa
 • Enrique Juncosa Cirer
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • Patrò emèrit
  Nicolau Llaneras Manresa
 • Joan Punyet Miró
 • Lola Fernández Jiménez
 • María José Salazar Herrería
 • Pilar Ortega Chapel
 • José María Pardo Falcón
 • Patrona emèrita
  Carmen Giménez Martín
 • Patrò emèrit
  Camilo José Cela Conde
 • José Carlos Llop Carratalá
 • Representant de la Fundació Mas Miró
  Elena Juncosa Vecchierini
 • Representant de la Fundació Miró de Barcelona
  Marko Daniel
 • Representant de l’Obra Cultural Balear
  Catalina Bibiloni
 • Conselleria de Turisme, Cultura i Esports de les Illes Balears
  Jaume Bauzá Mayol
 • Mercedes Vilardell March
 • Josep Massot Ramis de Ayreflor
 • Jaume Ripoll Vaquer

Secretari

 • Secretari General del Ple de l’Ajuntament
  Nicolau Conti Fuster

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Directora de la Fundació

 • Directora de la Fundació
  Antònia Maria Perelló Ferrer

Comissió de Govern

Tinent de Batle-President

 • Primer Tinent de Batle i President de la Comissió
  José Javier Bonet Díaz

Vocals

 • Coordinador General de Cultura i Arts Visuals
  Fernando Gómez de la Cuesta
 • Directora General de Patrimoni i Interpretació de la Ciutat
  Pilar Ribal Simó
 • Director General de Música i Arts Escèniques
  Rafael Brunet Guerrero
 • Coordinadora de Batlia
  María del Carmen Lliteras Arañó

Vocals nats

 • Lola Fernández Jiménez
 • Joan Punyet Miró
 • Pilar Ortega Chapel
 • Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
 • José María Pardo Falcón

Secretari

 • Secretari General del Ple de l'Ajuntament
  Nicolau Conti Fuster

Interventor

 • Interventor de l'Ajuntament
  Juan Cañellas Vich

Directora de la Fundació

 • Directora de la Fundació
  Antònia Maria Perelló Ferrer

Extractes d’actes