Educació

Programa educatiu

Programa educatiu

Miró volia que la Fundació Miró Mallorca fos un canal per a apropar l’art a tots els sectors de la ciutadania. El Departament d’Educació i Activitats vol fer realitat aquest desig a través d’un programa configurat envers l’art contemporani com a agent cultural transformador.

Contacte

Educació i activitats
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
educacio@miromallorca.com

El nostre programa inclou un ventall de propostes amb una clara voluntat d’atendre la diversitat de públics: famílies, estudiants, mestres i professorat, la diversitat funcional, adults i públic general; desenvolupant  activitats específiques i projectes transversals que pretenen donar veu als diferents col·lectius establint el públic com a part activa d’aquests.

Els objectius generals del Departament d’Educació i Activitats són:

  • Fomentar i difondre el coneixement artístic en tots els sectors ciutadans.
  • Presentar l’art contemporani com a eina per a construir significats propis a partir de l’experiència de cadascú.
  • Propiciar el desenvolupament de la creativitat del públic.

Per aconseguir-ho, l’oferta educativa s’estructura en tres programes diferenciats:

  • Programa per a centres educatius: visites i tallers dirigits a educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, educació universitària, formació contínua, mestres i professorat.
  • Programa social: visites i tallers per a centres i col·lectius amb diversitat funcional, en risc d’exclusió social o amb necessitats específiques.
  • Programa per a adults i famílies: tallers familiars, activitats, projectes multidisciplinars, seminaris, cursos, etc.

Més informació sobre educació