Beques

Beca Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Investigació sobre Miró

Contacte

Biblioteca i arxius
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
biblioteca@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, la Beca Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Investigació sobre Miró i el seu context artisticocultural,  dotada amb 8.000 €.

El suport i la promoció de treballs d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró formen part dels objectius fundacionals de la institució. Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada pels nostres fons documentals. Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de la institució esmentada.

Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. La Fundació designarà una persona encarregada del seguiment del treball. Una vegada seleccionat, l’autor ha de presentar un informe quadrimestral que expliqui amb exactitud el desenvolupament de la investigació, com també qualsevol modificació respecte del projecte presentat inicialment.

L’assaig definitiu ha de suposar una autèntica contribució al coneixement de Joan Miró o del seu context artístic i cultural, i ha d’estar fonamentat, redactat i presentat de forma acadèmica. La memòria, juntament amb el projecte, passarà a formar part dels arxius de la Fundació.

Convocatòria 2024 Oberta