Actualitat, Convocatòries, Premsa, Tallers d'Obra Gràfica

Convocatòria tancada. Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2023

Publicat el 29 març 2023

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. També vol col·laborar en el reconeixement del seu exemple creatiu i vital mitjançant programes i projectes educatius que apropin l’art contemporani a la societat. Amb el suport de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Govern de les Illes Balears. 

L'artista Glenda León, Premi de Creació Artística 2021

Premi Biennal Pilar Juncosa i Sotheby’s de Creació Artística

En aquesta convocatòria, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca vol potenciar els projectes artístics vinculats als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequada per l’artista per a aprofitar l’ús d’aquests espais com a tallers artístics que, actualment, constitueixen un dels trets distintius de la institució.

El nostre objectiu és oferir intervencions d’artistes rellevants, deixant constància de la connexió de Joan Miró amb l’ampli espectre de sensibilitats artístiques contemporànies. La Fundació vol donar suport a l’artista guardonat i promocionar-lo i que aquest es beneficiï del prestigi que l’obra de Joan Miró té al món sencer i del reconeixement internacional que això suposa.

Per això, la Fundació proposa una convocatòria de caràcter biennal per al Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s, que premiarà la producció d’un projecte artístic relacionat amb l’obra seriada o l’art múltiple en totes les seves possibles manifestacions (escultura, ceràmica, vídeo, fotografia, obra gràfica, etc.) i que pugui desenvolupar-se tot o en part als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró de la Fundació.

El jurat estarà integrat per diferents experts en els àmbits de l’obra seriada: una persona designada per Sotheby’s, quatre experts aliens a la institució i tres membres de la Fundació, d’entre els quals la direcció tindrà un vot de qualitat en cas que sigui necessari.

Aquest premi està dotat amb 22.000 € repartits de la següent forma: 6.000 € com a reconeixement per a l’artista, i la resta per a la producció i l’exhibició del projecte, de la manera establerta a l’apartat “pagaments”.

Una vegada finalitzat el projecte, l’artista ha de donar a la Fundació un exemplar complet del treball efectuat i/o una recopilació documental del seu procés i realització, que passarà a formar part del fons artístic de la col·lecció. La Fundació negociarà amb cada artista aquesta donació segons l’obra produïda.

El jurat valorarà les propostes que destaquin per la seva qualitat, capacitat d’experimentació i innovació. També es tindrà en compte la claredat expositiva en la resolució del projecte i la viabilitat econòmica en la producció i la conservació de l’obra.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció

 


Beca Pilar Juncosa a un Projecte d’Educació Artística

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca per a un Projecte d’Educació Artística, dotada amb 6.000 €.

El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació. El projecte es realitzarà a la Fundació.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció


Rosell Meseguer, Premi d'Edició Pilar Juncosa i Sotheby's 2018, als Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró

Beques de formació per a participar als Cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

4 beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada

La Fundació Miró Mallorca convoca quatre beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza cada estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.

Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 2.000 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.

Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos. La programació dels cursos es publicarà a partir del mes d’abril a www.miromallorca.com.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció


L'artista Marina Planas a l'Slade School Of Fine Arts

Beques de Residència Artística a altres centres

2 Beques de residència a la Casa de Velázquez de Madrid

Cada beca està dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.

La Casa de Velázquez proporciona allotjament per ús individual a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats.

Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

Més informació a: www.casadevelazquez.org

BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció

 

1 Beca de residència i participació a The Slade School of Fine Art, University College, Londres

Dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc., a Londres.

L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.

Més informació a: www.ucl.ac.uk/slade

BASES DE PARTICIPACIÓ

Inscripció


Beca de formació per als guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors

Des de 1996, la Fundació Miró Mallorca col·labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors, que han organitzat enguany la Calcografia Nacional de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, la Reial Casa de la Moneda i la Fundació Azcona.

La Fundació aporta una beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors.

Està dotada amb matrícula gratuïta per a participar en un dels cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i amb fins a 2.000 € bruts per a despeses vinculades a la realització i l’assistència a aquest.

Per a optar a aquesta beca hom s’ha de presentar al Certamen d’Art Gràfic i, en cas de ser-hi guanyador, el mateix jurat, en el qual participa la Fundació, determinarà la concessió de la beca.

Més informació a: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores

BASES DE PARTICIPACIÓ

* * *