Actualitat, Convocatòries, Premsa

Premis i Beques Pilar Juncosa & Sotheby’s 2020. Convocatòria oberta

Publicat el 7 juliol 2020

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació.

Així mateix, desitja promoure treballs d’investigació sobre la vida i l’obra de Joan Miró, així com el seu context artístic i cultural, especialment els seus aspectes menys coneguts. També vol col·laborar en el reconeixement del seu exemple creatiu i vital mitjançant programes i projectes educatius que apropin l’art contemporani a la societat.

PREMI BIENNAL PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S

PREMI D’EDICIÓ 2020

Pilar Juncosa i Dolors Miró, 1934. Arxiu Successió Miró

La Fundació Miró Mallorca convoca, amb caràcter biennal, el Premi Pilar Juncosa d’Edició, el qual es dota amb 10.000 €. L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada, incloent-hi totes les tècniques de gravat, xilografia, litografia, serigrafia, aplicació de noves tecnologies, fotografia, etc.

La convocatòria vol potenciar tant l’artista guanyador com els Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró, situats a la possessió de Son Boter, del segle XVIII, adequats per l’artista per a aprofitar-ne l’ús com a tallers artístics i que, avui, constitueixen un dels trets distintius de la institució. L’edició del projecte premiat ha de realitzar-se dins el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. El Premi s’editarà als Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació Miró Mallorca, i el nombre d’exemplars s’acordarà i dividirà en parts iguals entre aquesta i l’autor.

Més informació / Inscripcions

BECA  PILAR JUNCOSA D’INVESTIGACIÓ SOBRE MIRÓ I EL SEU CONTEXT ARTÍSTICOCULTURAL 

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca d’investigació centrada en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotada amb 5.000 €. La Fundació té, entre els seus objectius fundacionals, el suport i la promoció de treballs d’investigació i difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró. Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts de Joan Miró, com també la utilització d’informació aportada pels nostres fons documentals. Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o els guardonats n’hagin entregat a la Fundació l’assaig definitiu.

Per tant, la difusió o la publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior a l’entrega de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de la institució esmentada. Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. La Fundació designarà una persona encarregada del seguiment del treball. La Fundació es reserva el dret de presentació del treball guanyador i de la seva possible publicació, sempre de mutu acord amb l’autor.

Més informació / Inscripcions

BECA PILAR JUNCOSA A UN PROJECTE D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

La Fundació Miró Mallorca convoca una beca per a un projecte d’educació artística, dotada amb 4.000 €. El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, nins, joves, adults, persones grans, discapacitats, etc.) a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània.

En valorar les propostes, el jurat en tindrà en compte la viabilitat d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació. El projecte es realitzarà a la Fundació.

Més informació / Inscripcions

BEQUES DE FORMACIÓ PER A PARTICIPARS ALS CURSOS DELS TALLERS D’OBRA GRÀFICA DE JOAN MIRÓ

La Fundació Miró Mallorca convoca dos dues beques obertes a artistes interessats en les tècniques d’estampació i obra seriada per a participar als cursos que la Fundació Miró Mallorca organitza cada estiu als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró. Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta en un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i amb 1.500 € (bruts) per a despeses de viatge, allotjament, etc.

Els becaris tindran preferència per a triar plaça en un dels cursos.

La programació dels cursos es pot consultar a www.miromallorca.com

Més informació / Inscripcions

BEQUES DE RESIDENCIA ARTÍSTICA A ALTRES CENTRES

2 Beques de residència a la Casa de Velázquez de Madrid

Cada beca està dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc. La Casa de Velázquez proporciona l’allotjament a la seva residència de Madrid, com també l’ús d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats. Cal presentar un projecte artístic per a desenvolupar a La Casa de Velázquez en un màxim de 3 mesos.

(Més informació a: www.casadevelazquez.org)

Més informació / Inscripcions

1 Beca de residència i participació a The Slade School of Fine Art, University College, Londres

Dotada amb 3.000 € per a cobrir les despeses de viatge, allotjament, etc. a Londres. L’Slade facilita l’ús d’un estudi durant un mes com a màxim i l’accés acordat als tallers d’obra gràfica de la universitat i a d’altres activitats acadèmiques programades durant el seu any lectiu.

(Més informació a: www.ucl.ac.uk/slade)

Més informació / Inscripcions

* * *