Activitat, Actualitat

“Festival Emergències”: PINK ROOM de D Loves The Sodomites

Publicat el 15 març 2022

La Fundació Miró Mallorca dona el sus de sortida al "festival Emergències" amb la performace PINK ROOM de l'artista DANIEL AMORÓS

Aquesta performance representa el procés, des de la negació fins a l’acceptació, a la qual s’enfronta el subjecte durant la construcció de la seva pròpia identitat com a resultat d’un llarg viatge d’introspecció i autoconeixement, tal que desconstrueix i subverteix en la seva essència, la concepció i la representació binària del gènere i la sexualitat enmig del patriarcat.

Pink Room és una obra experimental de teatre musical formada per la projecció d’una sèrie d’accions site-specific i la posada en escena d’un corpus de 13 cançons, que submergeixen l’espectador en els diferents estadis del viatge que conforma la peça.

L’obra posa de manifest la transcendència de la identitat local – haver nascut a Menorca – en la construcció d’estereotips i models de conducta respecte a la manera d’entendre el gènere i la sexualitat en un espai aïllat per l’aigua i la naturalesa.

Es va començar a crear fa ja tres anys. El work in progress d’aquesta perfomance s’ha mostrat en diverses ocasions, on les cançons són interpretades a cappella. El contingut visual del projecte s’ha mostrat parcialment a Menorca, en el marc del projecte “Rissaga. Nova Ona d’Artistes Menorquins”, que va comissariar el propi artista Daniel Amorós; a Palma, després d’una residència artística a la Fundació Pilar i Joan Miró; al Casal Solleric, en el marc de l’exposició “Principis de Refinament”; i a Barcelona, a la Nau Bostik.

L’estructura de Pink Room es basa en la projecció de set enregistraments d’una sèrie de performances site-specific: Eva (2016), Danse Macabre (2013-2017), Venus (2015), Ophelia (2017), Pietà (2017), Salomé o Pink Room (2020) i Sodomita (2018), així com un corpus de tretze cançons.


Inscripcions

  • A partir de dia 9 de març de 2022
  • Telefonant a la Fundació Miró Mallorca
  • En horari d’obertura (de 10 a 18h)
  • Telèfon 971701420

Preu

  • Activitat gratuïta fins a completar cabuda

Amb la col·laboració

* * *