Actualitat, Premsa

Darrer Patronat de l’any a la Fundació

Publicat el 15 desembre 2023

Durant la sessió, s’ha aprovat el pressupost de l’entitat per a 2024, que supera els 2,2 milions d’euros i es situa clarament per sobre de les partides de l’any anterior

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha celebrat la segona i darrera reunió de l’any dels membres del seu Patronat. Entre els punts de l’ordre del dia que s’han tractat, cal destacar l’aprovació del pressupost i el pla d’actuació per a l’exercici 2024, l’estat dels inventaris de la col•lecció de la Fundació i dels objectes, retalls, utensilis, mobiliari, obres, etc. que es troben a Son Boter o l’acceptació expressa dels nous membres del Patronat, entre altres qüestions.

El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidit la reunió durant la qual s’ha aprovat el pressupost per a 2024, on es recull l’aportació anual de l’Ajuntament de Palma, que es manté en 1.400.000 euros, i les subvencions lliurades pel Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Cultura i Esport, que enguany es tornen a situar en els 60.000 euros. Això, juntament amb l’augment d’ingressos propis procedents de la venda d’entrades, la botiga i altres, fa que el pressupost estimat i presentat avui als membres del Patronat augmenti en prop de 92.491 € en relació al pressupost anterior, registrant-se un total de 2.220.291€. D’altra banda, cal destacar que la dotació per als Premis i Beques Pilar Juncosa enguany és de 48.000€.

Aquest ha estat un dels principals punts de l’ordre del dia de la reunió, que ha servit també per ratificar la composició del Patronat a partir de la nova representació política i institucional sorgida de les passades eleccions municipals. En aquest sentit, el Patronat, presidit pel batle de Palma, està integrat també pel tinent de batle de Cultura, Javier Bonet, en qualitat de vicepresident; i, exercint com a vocals, el coordinador general de Cultura i Arts Visuals, Fernando Gómez de la Cuesta; els directors generals de l’àrea de Cultura Pilar Ribal i Rafel Brunet; els regidors de grups municipals Silvana González (PSIB-PSOE) i Ignacio Esteban (VOX), i la coordinadora de Batlia, Carmen Lliteras. Igualment, han entrat a formar part del Patronat, a proposta del govern municipal, Luis Juan de Sentmenat, Amparo Sard i Javier Vich, mentre que el Ministeri de Cultura i Esports té pendent la designació d’un representant.

Paral·lelament, el tinent de batle de Cultura, Javier Bonet, ha explicat l’acord adoptat aquest passat dimecres durant la reunió de la comissió de govern del Patronat de la Fundació en el sentit de donar-se per assabentada de la decisió de la comissió de selecció per a la provisió de la plaça de direcció-gerència de declarar desert el concurs que es va convocar en el seu moment. A la vegada, la comissió de govern ha aprovat l’obertura d’un nou concurs i ha ratificat el contingut de les noves bases que regiran aquesta convocatòria.

Durant la seva intervenció inicial, el batle, Jaime Martínez, ha expressat el seu agraïment als components del Patronat, i els ha explicat breument les noves línies de treball que l’Ajuntament pretén impulsar al llarg de la present legislatura pel que fa a la gestió de la Fundació. El primer regidor de Cort ha assenyalat que la potenciació de la tasca de dinamització de l’art i la cultura que realitza aquesta entitat a Palma constitueix “una prioritat màxima” per a l’equip de govern que encapçala. El propòsit, segons Martínez Llabrés, és “reivindicar la sinèrgia existent entre una figura de talla mundial com és Joan Miró amb Palma, la ciutat que va escollir per viure-hi i treballar”.

Des d’aquest punt de vista, el batle ha marcat l’expectativa “ambiciosa” d’incidir i aprofundir en la identificació entre Miró i Palma “per fer possible – segons ha afirmat – que Palma, definitivament, es consolidi internacionalment com la ciutat de Joan Miró”. Al mateix temps, les previsions de la Fundació Miró amb vistes al nou exercici de 2024 passen per fomentar una major activitat expositiva i una oferta més amplia de propostes destinades a residents i visitants. Un dels moments centrals de l’any coincidirà, el pròxim mes de març, amb la inauguració de la nova exposició permanent sobre l’obra de Joan Miró, amb l’objectiu de posar en valor el fons artístic de la Fundació. La mostra contindrà pintures, escultures, obra gràfica, maquetes, dibuixos autònoms, dibuixos preparatoris i quaderns de l’artista, entre d’altres elements. Fonamentalment, es tracta d’obres pertanyents als decennis dels anys 60 i 70. Entretant, al llarg del primer trimestre de 2024, el recinte seguirà acollint les mostres relacionades amb Son Boter: ‘El Miró de Son Boter’, que roman oberta des del passat 14 d’octubre als espais Estrella i Zero; i ‘Son Boter de Miró. Una mirada al passat’ (des del 9 de novembre), a Espai Cúbic i Passadís.

Durant el transcurs de la reunió, el director de la Fundació, Francisco Copado, també ha repassat el balanç d’activitat de l’exercici de 2023, en el qual s’ha aconseguit la xifra de 67.930 visitants, amb data del 30 de novembre, un 27% superior a la xifra acumulada a aquesta data en 2022 (53.383 visitants), superant les xifres de visitants d’abans de pandèmia. Un altre dels punts tractats en aquest darrer Patronat de l’any ha estat el procés de Rehabilitació del Taller de Son Boter, on s’ha procedit a l’esmena de la tramitació del projecte amb l’objectiu per obtenir la llicència municipal i iniciar el procés de licitació pública de les obres necessàries, que tenen caràcter d’urgència per evitar el progressiu deteriorament dels grafits. El director també ha donat compte de l’estat de l’inventari de la col•lecció de la Fundació i de Son Boter, explicant a tots els membres la manera de procedir de l’equip de Col•leccions de la Fundació a l’hora de dur a terme aquesta feina tan acurada i específica de catalogació.

Els membres del Patronat també han debatut i aprovat el pla d’actuació de 2024, on la Fundació continuarà potenciant el seu programa d’activitats culturals i educatives per a centres escolars i famílies; els cursos i els tallers d’obra gràfica, així com l’edició i la col·laboració amb artistes, la promoció de la tenda i el lloguer dels espais de la Fundació.

* * *