Actualitat, Premsa

Cursos i tallers d’obra gràfica 2020

Publicat el 16 març 2020

Els Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró han mantingut la voluntat de ser impuls per a l’experimentació de les propostes més diverses. Any rere any, en aquest escenari tan privilegiat, artistes joves i altres de més consagrats, desenvolupen projectes, transmeten idees i comparteixen experiències creatives.

Contacte

Tallers d’obra gràfica
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
tog@miromallorca.com

La Fundació Miró Mallorca ha possibilitat el treball de nombrosos artistes en els seus tallers de gravat,litografia, serigrafia, i ceràmica. A més els tallers s’han obert a les noves tecnologies i han incorporat el treball amb sistemes d’impressió digital.

L’any en curs s’han programat els següents cursos/tallers:

** Davant la situació excepcional provocada pel coronavirus COVID-19 i atenent les mesures anunciades pels organismes competents, la Fundació s’ha vist obligada a cancel.lar, fins a nou avís, el primer taller T1. Càmera, paper, fotollibre. Disculpin les molèsties. 

** T1. Càmera, paper, fotollibre (cancel.lat fins a nou avís)
El fotollibre com a eina de creació i difusió del treball fotogràfic
Dirigit per Toni Amengual
Dates: del 25 al 30 de maig de 2020
Observar a un altre ritme i gaudir de l’experiència física del llibre i la fotografia impresa. Des de fa poc més d’una dècada el fotollibre s’ha convertit en el format principal de difusió de la fotografia contemporània.

Més informació

T2.”Mokuhanga”. Xilografia i estampació japonesa
Dirigit per Sebi Subirós
Dates: del 13 al 18 de juliol de 2020
Les tècniques de xilografia japonesa tenen la seva màxima esplendor entre els segles XVI-XIX i reapareixen amb força en l’actualitat, tant a Orient com a Occident.

Més informació

T3. Ceràmica. Porcellana per a propostes artístiques
Dirigit per Ana Felipe Royo
Dates: del 27 de juliol a l’1 d’agost de 2020
Aquest curs s’ofereix a artistes plàstics i ceramistes que vulguin endinsar-se en l’apassionant món de la porcellana amb un enfocament artístic.

Més informació


Bases e inscripció

  • Poden sol·licitar la inscripció als cursos totes les persones interessades.
  • Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.
  • La sol·licitud  s’ha d’enviar a la Fundació Miró Mallorca a través del formulari en línia.

S’hi han d’adjuntar:

  • Breu currículum amb tres fotografies d’obra recent, en un sol document.
  • Còpia del justificant d’ingrés de 75 euros en concepte de preinscripció al compte de “la Caixa” ES97 2100 4011 52 2200005120 (el justificant ha d’especificar el nom de l’alumne i el taller al qual s’inscriu)

Pagament de l’import restant: una vegada que la Fundació confirmi a l’alumne l’admissió al curs haurà d’ingressar al mateix compte l’import restant i enviar a tog@miromallorca.com una còpia del justificant de l’ingrés.

En cas de cancel·lació per part de l’alumne, la Fundació no retornarà l’import del curs.
Es reemborsaran tots els ingressos realitzats a les persones que no obtinguin plaça al taller o en cas d’anul·lació per part de la Fundació..

Material: inclòs al preu del taller.

Per a més informació dirigiu-vos a:

Fundació Miró Mallorca

Tallers d’Obra Gràfica
Tel. +34 971 70 14 20
www.miromallorca.com
tog@miromallorca.com

Toni Amengual

Sebi Subirós

Ana Felipe Royo

* * *