Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Treballs de muntatge i desmuntatge projecte expositiu “Miró. 1944-1981” (Exp. 2019-05)

Publicat el 11 abril 2019

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/8/2019)

El contracte s’ha formalitzat en data 14/06/2019. (muntatge)


ADJUDICACIÓ (Publicada 24/04/2019)

  1. Ricardo Pomarol Vázquez: 10.000,00 € + IVA (2.100,00 €) = 12.100,00 €
  2. AVELLANA DE WASABI, S.L: 8.606,00 € + IVA (1.807,26 €) = 10.413,26 €
    S’adjudica el contracte menor dels treballs de muntatge i desmuntatge d’obres que formen el projecte expositiu de “Miró. 1944-1981” de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-05) a l’empresa AVELLANA DE WASABI, S.L, per un import de 8.606,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.807,26 €, la qual cosa fa un preu total de 10.413,26 €, amb el compromís de realitzar el servei complint amb les especificacions i obligacions estipulades en el plec/oferta.

S’adjunta quadre resum de puntuació final.

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació dels treballs de muntatge i desmuntatge d’obres que formen el projecte expositiu de “Miró. 1944-1981” de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2019-05)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 16 d’abril de 2019, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

DADES DE CONTRACTACIÓ:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis / subministraments

DATA DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT: 11/4/2019

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic pmmulet@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

 

Anunci 2019-05

anunci-2019-05.pdf
Descàrrega

Plànol espais expositius Fundació

planoespaciosexpositivosfundacio.jpg
Descàrrega

Relació obres Exposició exp. 2019-05

relacioobresexpo2019-05.pdf
Descàrrega

quadre-resum-puntuaci-final

quadre-resum-puntuaci-final.pdf
Descàrrega
* * *