Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Instal·lació d’il·luminació i nou cablejat àudio i vídeo per a l’auditori de la Fundació Miró Mallorca

Publicat el 13 novembre 2018

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (Publicada 18/12/2018)

El contracte s’ha formalitzat en data 17/12/2018

 

ADJUDICACIÓ (Publicada 22/11/2018)

S’han presentat les ofertes següents:

  1. Rafel Guardiola Pascual: 9.893,00 € + IVA (2.077,53 €)= 11.970,53 €.

S’adjudica el contracte menor d’instal·lació d’il·luminació i nou cablejat àudio i vídeo per a l’auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Exp. 2018-08) a RAFEL GUARDIOLA PASCUAL, per un import de 9.893,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.077,53 €, la qual cosa fa un preu total de 11.970,53 €, amb el compromís de finalitzar la instal·lació en un termini màxim d’un mes.

ANUNCI

Presentació d’ofertes destinades a la contractació menor de la instal·lació d’il·luminació i nou cablejat àudio i vídeo per a l’auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (exp. 2018-08).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 21 de novembre de 2018, a:

Fundació Miró Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic: pmmulet@miromallorca.com

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: L’especificada a l’anunci de petició d’ofertes.

Dades de la contractació:

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: serveis

Data de publicació al perfil del contractant: 13/11/2018

contracte-menor-2018-08

contracte-menor-2018-08.pdf
Descàrrega

Declaració Responsable / Declaración Responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega
* * *