Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Canvi d’interruptor-seccionador del grup de transformació d’alta tensió de la Fundació (Exp. 2021-01)

Publicat el 14 gener 2021

FORMALITZACIÓ (Publicat 25/02/2021)

El contracte s’ha formalitzat en data 16/02/2021

ADJUDICACIÓ (Publicat 26/01/2020)

S’han presentat les ofertes següents:

  • MONTAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, SAU: 3515,35 € + IVA (738,22 €) = 4253,57 €.
Es resol adjudicar el contracte menor de subministrament/servei de canvi d’interruptor – seccionador del grup de transformació d’alta tensió de la Fundació (exp. 2021-01) a MONAJES ELÉCTRICOS MALLORQUINES, SAU, per un import de3515,35 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 738,22 €, la qual cosa fa un preu total de 4253,57 €, amb el compromís de realitzar el subministrament / servei dins el termini indicat. 

adjudicacio2021-01

adjudicacio2021-01.pdf
Descàrrega

ANUNCI (Publicat 14/01/2021)

  • Esmenar les deficiències existents en el centre de transformació (grup de transformació d’alta tensió) de la Fundació.
  • Substituir l’interruptor – seccionador de protecció avariat existent NALF per RUPTOFUSIBLE NALF-24-4A/G 24 KV 400A en cel·la de mesura.
  • Mà d’obra necessària fins la posada en marxa i correcte funcionament

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar abans de les 14 hores del dia 22 de gener de 2021, a la següent direcció de correu electrònic:
franciscojavier.costa@miromallorca.com

Procediment d’adjudicació: contractes menors
Tipus de contracte: subministrament/serveis


Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

* * *