Convocatòries

CONTRACTE MENOR. Adquisició d’equips d’alimentació ininterrompuda (SAI) (Exp. 2021-02)

Publicat el 26 febrer 2021

FORMALITZACIÓ (Publicat 06/09/2021)

El contracte s’ha formalitzat en data 23 d’abril de 2021.

 

ADJUDICACIÓ (Publicat 17/03/2021)

Es resol adjudicar el contracte menor de subministrament d’adquisició de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAIs) de la Fundació (exp. 2021-02) a TEC-SOFT CONSULTING, SL, per un import de: 4050,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 850,50 €, la qual cosa fa un preu total de 4900,50 €, amb el compromís de realitzar el subministrament dins el termini indicat.

adjudicaci-2021-02-1_firmat

adjudicaci-2021-02-1_firmat.pdf
Descàrrega

ANUNCI DE LICITACIÓ (Publicat 26/02/2021)

CONTRACTE MENOR D’ADQUISICIÓ D’EQUIPS D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (2021-02)
Adquisició de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAIs) per als armaris de comunicacions de la Fundació.

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de març de 2021, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma

O a la següent direcció de correu electrònic:
peremanel.mulet@miromallorca.com

  • Procediment d’adjudicació: contractes menors
  • Tipus de contracte: subministrament

licitaci-2021-02

licitaci-2021-02.pdf
Descàrrega

Delcaracio-responsable

declaraci-responsable.pdf
Descàrrega

Clàusula de protecció de dades

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – CIF G57753915 – Adreça postal Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma (Illes Balears) – Telèfon 971 701 420 – Correu electrònic dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractam la informació que ens facilitau amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentres es mantengui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat de que existeixi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca estam tractant les vostres dades personals, per la qual cosa teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

* * *