Xarxes Socials

Condicions d’ús del contingut generat per usuaris a xarxes socials

Publicat el 9 març 2023

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

Al compartir fotos, vídeos, arxius, missatges o altres continguts, informació o materials (“Contingut Generat”) en plataformes i llocs web de tercers com Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, el nostre proveïdor de software per a compartir fotos i/o qualsevol contingut en els canals de la marca com, per exemple, el lloc web, amb un hashtag (etiqueta) designat per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, d’ara endavant Fundació Miró Mallorca, o responent a la nostra sol·licitud d’autorització amb hashtag (etiqueta) #MiróLovers / #MiroLovers vostè accepta les següents Condicions d’Ús:

Concedeix a Fundació Miró Mallorca un dret i una llicència no exclusius, mundials, lliures de regalies i perpetus per a reproduir, editar, reformatar, publicar, emetre, distribuir i utilitzar de qualsevol altra manera el seu Contingut Generat en relació amb Fundació Miró Mallorca per a les activitats publicitàries, promocionals i de màrqueting de Fundació Miró Mallorca. Això inclou, entre altres, les dirigides al públic i a clients actuals i potencials en aquest i altres canals de xarxes socials, llocs web, butlletins i correus electrònics. L’ús que Fundació Miró Mallorca faci del seu Contingut Generat podrà ser vist per vostè i per altres persones. Quan utilitzem el seu Contingut Generat, podrem optar per mostrar o utilitzar el seu nom, la seva signatura o informació geogràfica o d’ubicació associada. També podem combinar el Contingut Generat amb altres imatges, textos, gràfics, vídeos o arxius d’àudio, i el Contingut Generat pot ser alterat per a millorar els resultats comercials.

La naturalesa no exclusiva de la nostra llicència sobre el seu Contingut Generat significa que vostè pot continuar utilitzant el Contingut Generat per als seus propis fins i deixar que uns altres utilitzin el seu Contingut Generat. A part del seu nom, cognoms, adreça de correu electrònic i una altra informació que decideixi proporcionar, Fundació Miró Mallorca no recopilarà informació personal sobre vostè i mantindrà la confidencialitat de qualsevol informació personal que proporcioni. El caràcter exempt de drets d’autor de la nostra llicència sobre el seu Contingut Generat significa que no li devem cap compensació o honoraris en relació amb l’ús que fem del seu Contingut Generat ni en relació amb cap ingrés o avantatge comercial que puguem gaudir com a resultat d’aquest ús. La llicència ens atorga el dret a utilitzar el seu Contingut Generat en qualsevol part del món. Finalment, el caràcter perpetu de la llicència significa que no caduca.

Tindrà dret a sol·licitar que deixem d’utilitzar el seu Contingut Generat, per a això haurà de notificar-nos-el a comunicacio@miromallorca.com i facilitar-nos la següent informació: Nom, cognoms, adreça de correu electrònic, origen del contingut, plataforma social on apareix, nom de l’usuari que el comparteix i descripció del tipus de contingut. Fundació Miró Mallorca prendrà mesures comercialment raonables i de bona fe perquè FPJM deixi d’utilitzar el Contingut Generat específicament identificat en un termini de deu (10) dies laborables a partir d’aquest moment. No obstant això, és possible que Fundació Miró Mallorca no pugui eliminar els usos del seu Contingut Generat que estiguin en procés de producció o distribució, o que ja s’hagin produït o distribuït, i no tot el Contingut Generat és susceptible de ser eliminat completa o permanentment. Finalment, Fundació Miró Mallorca no serà responsable de l’ús que tercers facin del seu Contingut Generat, encara que aquest ús per part de tercers s’hagi originat o es derivi del nostre ús. Per part seva, Fundació Miró Mallorca podrà eliminar el Contingut Generat de qualsevol ús o material per qualsevol motiu i en qualsevol moment, sense previ avís.

Vostè declara a Fundació Miró Mallorca que:

  • té almenys divuit (18) anys;
  • posseeix tots els drets sobre el seu Contingut Generat o, alternativament, té dret a concedir a Fundació Miró Mallorca els drets i la llicència descrits anteriorment;
  • ha abonat i abonarà íntegrament les taxes o altres pagaments que puguin estar relacionats amb la producció o l’ús del seu Contingut Generat;
  • cada individu la imatge o la semblança del qual es capturi en el seu Contingut Generat li ha concedit el dret a utilitzar la seva imatge o semblança per als fins establerts en les presents Condicions d’Ús del Contingut Generat per Usuaris. En cas contrari, vostè declara que té dret a fer ús de la seva imatge o semblança en virtut de la seva relació legal amb cadascuna d’aquestes persones, inclosa, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, la seva condició de pare o tutor legal de la persona;
  • el seu Contingut Generat no infringeix els drets de propietat intel·lectual, els drets de privacitat, els drets de publicitat o altres drets legals de tercers, i no conté cap material ofensiu, il·legal o obscè.

Fundació Miró Mallorca no és responsable davant tercers del contingut o l’exactitud del Contingut Generat publicat per vostè o per qualsevol altre usuari.

Reconeix que Fundació Miró Mallorca ha confiat justificadament en les declaracions anteriors i que vostè serà responsable i indemnitzarà a Fundació Miró Mallorca per qualsevol reclamació i responsabilitat que pugui derivar-se de la inexactitud d’aquestes declaracions o del contingut del seu Contingut Generat.

* * *