• Impartit per

  • José Ignacio Rincón
 • Dates

  • Del 15 al 26 de juliol 2019
 • Horari

  • De dilluns a divendres de 9 a 15 h
 • Nombre d'alumnes

  • 12
 • Preu

  • 225€
 • Inscripcions

  • Al final del formulari que trobarà aquí
  •  
  •  
 • Més informació

  • https://www.grabado-joserincon.com
Activitats

T2 Taller de tècniques additives. Dirigit per José Ignacio Rincón

Del 15 al 26 de juliol de 9 a 15 h de 2019

15 — 26 juliol 2019
Tallers i cursos

Les tècniques additives obren un camp de possibilitats, dins el gravat en relleu, que permeten desenvo- lupar diferents llenguatges en els quals les superfícies texturades cobren protagonisme i enriqueixen el món del gravat tradicional, marcant els seus límits la imaginació i les necessitats de l’autor. Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que desitgin adquirir recursos que ampliïn les possibilitats d’expressió en el camp de la gràfica.

OBJECTIUS

Acostament als diferents materials amb els quals podem treballar en la construcció de les matrius additives, perquè l’autor es familiaritzi amb el comporta- ment d’aquests materials i els resultats múltiples que cadascun d’aquests elements pot aportar. En aquest recorregut farem una anàlisi dels treballs realitzats per altres artistes, observant les diferents formes de treball que es produeixen.

PROGRAMA

 • Elements additius.
  Setinats: alumini autoadhesiu, vernís de poliuretà a l’aigua.
  Porosos: pintura porosa, gesso, papers de vidre.
 • Matrius.
  Setinades: tàblex amb melanina.
  Poroses: fusta contraxapada, cartó gris.
 • Esbossos.
  Característiques que ha de tenir la imatge que volem reproduir perquè estigui d’acord amb el tipus de ma- triu elaborada.
 • Exercicis.
  Utilitzant els elements additius i els diversos tipus de matrius podrem experimentar diferents tons i textu- res a través de la pràctica.
 1. Damunt matriu porosa en fusta: alumini autoadhesiu. Vernís de poliuretà a l’aigua. Pintura de forja.
 2. Damunt matriu porosa en cartó gris: alumini auto- adhesiu. Vernís de poliuretà a l’aigua.
 3. Damunt matriu setinada (tàblex amb melanina): tex- tures naturals (vegetals, tèxtils). Diferents tipus de papers de vidre que ens proporcionaran diferents gammes de grisos.

La interacció d’elements additius i matrius de dife- rents porositats ens permeten interactuar entre elles, creant múltiples possibilitats d’expressió plàstica.

    

JOSÉ IGNACIO RINCÓN, Sevilla 1959

Va realitzar els seus estudis a la Facultat de Belles Arts de Madrid, en l’especialitat de gravat. El seu aprenentatge s’ha perfeccionat amb cursos als centres Nicolás Salmerón i Círculo de Bellas Artes, tots dos a Madrid. Ha impartit tallers de gravat en les diferents tècniques i processos en els Cursos d’Estiu del CIEC. Betanzos. La Corunya. De 2000 al 2007. Altres tallers internacionals a Portugal, Brasil, Mèxic, etc. Les seves obres es troben a col·leccions com Calcografia Nacional. Madrid; Museu Bello Piñeiro. El Ferrol. La Corunya; Museu de la Universitat de Fortaleza. Brasil; Col·lecció Banc Santander; Col·lecció Commerz Bank; Museu Nacional d’Art Reina Sofía. Madrid; Fundació Deutsche Stiftung.

L’any 2002 obre el Taller-Galeria José Rincón amb l’objectiu d’impartir classes de gravat als alumnes no iniciats, donar la possibilitat d’utilitzar les seves instal·lacions i oferir suport tècnic a artistes coneixedors de l’art gràfic.