• Impartit per

  • Jordi Rosés
 • Quan

  • Del 10 al 21 de juliol de 2017
 • Horari

  • De 9 a 15 h
 • Preu

  • 225 €
 • Nre. d'alumnes

  • 12
Activitats

Monotípia, Carborúndum i tècniques directes

10 — 21 juliol 2017 de 9 a 15h
Tallers i cursos

En el camp del gravat calcogràfic, cada vegada són més els artistes que s’interessen per l’ús de tècniques menys tòxiques, més respectuoses amb el medi ambient així com més segures quant a la pròpia salut.

Dins el que s’entén com a gravat no tòxic, Jordi Rosés us proposa l’aprenentatge de tècniques alternatives al gravat tradicional com per exemple la creació de monotips, la utilització de tècniques additives damunt planxes de plàstic, com són el carborúndum i la col·lagrafia, la combinació d’aquestes amb tècniques directes damunt plàstic i l’aplicació de diferents mètodes d’estampació per a acabar el procés.

Objectius:

Aquest curs pretén aprofundir i obrir nous camins en l’expressió plàstica en l’obra de cada artista en particular. Procurarem que sigui un taller altament personalitzat, intentant aconsellar a cada artista participant les tècniques més idònies a la seva obra.

Es realitzaran imatges impreses combinant les qualitats plàstiques del monoprint amb planxes realitzades amb tècniques additives, directes i carborúndum.
Estampació en color amb múltiples planxes i collages.

Programa:

El monotip és una forma de gravat que només permet l’obtenció d’una sola còpia, en contraposició amb l’edició seriada o múltiple.

 • Monotips damunt planxes de plàstic
 • Introducció al monoprint
 • Materials més utilitzats com a matrius per a la creació de les imatges
 • Medis i dissolvents
 • Eines, corrons, pinzells. Papers com a suport i complement de les imatges
 • Treballs preliminars. Tècniques bàsiques per a la creació de monotips
 • Elaboració de les planxes. Dibuixar directament damunt la planxa. Mètode subtractiu: utilització de diversos elements
 • Monotips directes, amb una tinta i amb diferents tintes
 • Separació de colors
 • Monotips amb base d’aquarel·la. Preparació de la planxa, treballs amb imatges fantasma
 • Creació de la imatge amb plantilles. Estampació de monotips
 • Utilització del collage com a element plàstic. Múltiples planxes. Combinació de monoprints amb altres tècniques
 • Neteja de les planxes

Carborúndum/ Col·lagrafia i tècniques directes damunt plàstic

El carborúndum i la col·lagrafia formen part de les tècniques additives en gravat calcogràfic. Aquestes es poden combinar amb les tècniques directes, ja que es complementen de manera harmoniosa.

 • Història de les tècniques additives
 • Elaboració de les planxes de col·lagrafia i carborúndum
 • Materials de suport. Descripció del material a utilitzar. Manipulació de les planxes de plàstic. Adhesius, medis i manera d’utilitzar-los, altres materials per a l’elaboració de matrius.
 • Procés i sistemes d’aplicació del carborúndum, tècniques directes damunt plàstic per a la creació del dibuix
 • Utilització d’eines manuals i mecàniques. Els papers, coles i papers per a collage
 • Procés i materials per a l’estampació. Principals peculiaritats a l’hora d’estampar el carborúndum. Neteja de les planxes

Requisits:

 • Coneixements bàsics en gravat calcogràfic
 • Portar dibuixos, anotacions o esbós d’un projecte per a desenvolupar
 • Imatges d’obra personal per a poder assessorar l’artista en l’ús de les tècniques segons la seva obra

Jordi Rosés, Barcelona 1958

Jordi Rosés és un gravador i col·laborador d’innombrables artistes. Actualment dirigeix el taller i edició de Murtra Edicions i una residència per a artistes anomenada Art Print Residence a Arenys de Munt.

Jordi Rosés és autor dels manuals denominats El Gravat i Prova d’estat. Va treballar com a expert i va desenvolupar el programa “Certificat de professionalitat en gravat al buit i gravat en fusta” per al Ministeri de Treball.

Fundador i coordinador al costat de Claudia Lloret durant deu anys de l’Escola Internacional d’Estiu de Gravat de Calella. Des de fa 14 anys imparteixen cursos de gravat per al Patronat de Cultura de Mataró.

Ha impartit cursos a diversos tallers internacionals, com el Lavoratorio Piranesi de gravat de Sermonetta, Itàlia, el curs Beyond the Etched Plate, a Whitehorse, a la Societat d’Art de Yukon, Canadà, i la mateixa Fundació Joan Miró, juntament amb el gravador Joan Barbarà, entre altres.

Més informació: www.artprintresidence.com