Actualitat, Premsa

A concurs el projecte integral de restauració de l’edifici de Son Boter

Publicat el 23 desembre 2020

El repte de preservar el Patrimoni immoble i artístic de la Fundació

Surten a concurs els estudis previs i la redacció del projecte integral de restauració de l’edifici de Son Boter i la conservació dels grafits de Joan Miró que hi conté.

S’ha publicat a la Plataforma de Contractació de l’Estat la licitació del concurs de Son Boter.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mIzmNsXwfvemq21uxhbaVQ%3D%3D

Son Boter va ser el segon estudi de l’artista, un possessió mallorquina del s. XVIII que conté també els tallers d’obra gràfica. Ha patit el pas del temps i s’han realitzat algunes intervencions, si bé, arrel d’un informe del Consell de Mallorca de 2014 i donat que l’edifici està declarat BIC (Bé d’Interès Cultura), únicament s’autoritza una intervenció integral.

L’empresa i/o grup multidisciplinari que finalment guanyi el  concurs, amb una dotació de 102.952,80€ (IVA inclòs), haurà de dur a terme la redacció del projecte integral de restauració, direcció facultativa completa  de l’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’edifici de Son Boter. Per a la redacció del projecte de rehabilitació, disposarà d’un termini de 6 mesos a partir de la data d’encàrrec.

Posteriorment s’hauran de licitar les obres amb una dotació econòmica estimada de 406.000€ i es disposarà d’un termini d’un any per a realizar-les, una vegada es adjudicat aquest segon concurs.

 

Contacte

Comunicació i Màrqueting
Fundació Miró Mallorca
Carrer de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 70 14 20
comunicacio@miromallorca.com

Per a l’elaboració dels plecs de condicions tècnics i administratius la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha comptat amb l’ajuda del tècnics José Velázquez i Magdalena Ribas del Patronat de l’habitatge Municipal – Riba de l’Ajuntament de Palma, i dels membres de la Comissió d’Arquitectura de la pròpia Fundació. S’han seguit en tot moment les directrius del Consell de Mallorca, organisme que te les competències en matèria de protecció del patrimoni per a la redacció d’aquest plecs i “aquesta es una passa importantíssima per a poder veure l’edifici rehabilitat, preservant el patrimoni de la Fundació per a futures generacions”, afirma el director de la Fundació, Francisco Copado.  

Actualment ja es compta amb un inventari de tots els grafits de Joan Miró a Son Boter realitzat per la historiadora i conservadora Elvira González el 2017, qui va realitzar posteriorment un estudi historico-artístic, el 2018. “Aquesta va ser una primera fase necessària per a la rehabilitació de l’edifici i la conservació dels grafits de Joan Miró i que, sens dubte, ajudarà a l’equip multidisciplinari que el conformi” afirma, Francisco Copado.

 

* * *